Almanacka

När händer det?

Arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde runt Stenestad på Söderåsen i Svalövs kommun har påbörjats sommaren 2019. Än så länge är det förberedande arbete som pågår som att kontrollera hur mycket grundvatten det finns, hur det flödar i marken, och så vidare. Det görs med mätare i befintlig brunnar efter godkännande från fastighetsägaren. När undersökningen går in i nästa fas så meddelas berörda fastighetsägare via brev.