Almanacka

När händer det?

Båstads kommun och NSVA har tagit fram förslag till två vattenskyddsområden. Under våren kan verksamhetsutövare och boende lämna synpunkter om dessa. Sista dag för att lämna synpunkter på vattenskyddsområdena är söndagen den 22 april.

  • 1 mars: Informationsbrev om samråd utskickat till berörda inom vattenskyddsområdena.
  • 15 mars kl 16.00-21.00: Samråd för verksamhetsutövare, Sessionssalen Båstads kommunhus.
  • 20 mars kl 13:00-16:00: Öppet hus för boende inom vattenskyddsområdena, Sessionssalen Båstads kommunhus. Se inbjudan från tidningen
  • 22 mars kl 16:30-19:30: Öppet hus för boende inom vattenskyddsområdena, Sessionssalen Båstads kommunhus. Se inbjudan från tidningen

Sista dag för att lämna synpunkter på vattenskyddsområdena är tisdagen den 22 maj.

Efter sommaren 2018 väntas beslut från länsstyrelsen.