Ansökan A-Ö

Ett ärendes gång

En ansökan om att inrätta vattenskyddsområde har en arbetsgång som du kan läsa om nedan. När Länsstyrelsen har fattat ett beslutet om fastställelse skickas beslutet till samtliga sakägare och övriga berörda samt kungörs i lokaltidningar.