Tillgänglighet för vattenskydd.nsva.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur https://www.vattenskydd.nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi har noterat att det finns en risk för bristande kontrast för text på startsidan som presenteras ovanpå en bild, då kontrasten är beroende av bildval.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vattenskydd.nsva.se som inte är tillgängligt för dig så kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt testverktyget AXE för att upptäcka brister i tillgänglighet. 

Webbplatsen publicerades 1 mars 2018.

Den här redogörelsen uppdaterades senast 26 augusti 2020.