Åstorps vattenskyddsområde

I Åstorps kommun finns det sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för Åstorp. Vänd dig till NSVA eller Åstorps kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Åstorps vattenskyddsområde.