Kvidinge vattenskyddsområde

I Åstorps kommun finns det sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för Kvidinge. Kvidinges skyddsområde ansluter till skyddsområde i Klippans kommun. Vänd dig till NSVA eller Åstorps kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Kvidinge vattenskyddsområde.