Vattenskydd

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna från råvattnet och kan kräva utbyggnad och utveckling av reningstekniker i vattenverken. Tillrinningsområdet för de vattentäkter som råvattnet tas ifrån måste därför skyddas mot föroreningar.