Vem bestämmer?

Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt. NSVA undersöker och sammanställer ansökan till Länsstyrelsen.