Axelstorps vattenskyddsområde

I Båstad finns det också sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för vattentäkter i Axelstorp. Vänd dig till NSVA eller Båstads kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Axelstorps vattenskyddsområde.