Grevie vattenskyddsområde

I Båstad finns det också sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för vattentäkter i Grevie. Se bild nedan. Vänd dig till NSVA eller Båstads kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Grevie vattenskyddsområde