Idrottsplatsens vattenskyddsområde

I Båstad finns det också sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för vattentäkter vid idrottsplatsen. Vänd dig till NSVA eller Båstads kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Idrottsplatsens vattenskyddsområde.