Skrattarps vattenskyddsområde i Torekov

I Båstad finns det också sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för vattentäkter i Torekov. Se bild nedan. Vänd dig till NSVA eller Båstads kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Skrattarps vattenskyddsområde i Torekov.