Örbyfältets och berggrundens vattenskyddsområde

I Helsingborg finns det fastställda kommunala vattenskyddsområden för Örbyfältet och för berggrundsvattentäkten norr därom. Vänd dig till NSVA eller Helsingborgs stad för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Föreskrifter Örbyfältet (PDF)
Föreskrifter Örby berggrundsvattentäkt (PDF)

Örbyfältets och berggrundens vattenskyddsområde.