Röstånga vattenskyddsområde

I Svalöv finns det sedan tidigare fastställda vattenskyddsområden för Röstånga. Vänd dig till NSVA eller Svalövs kommun för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där.

Röstånga vattenskyddsområde.