Svalöv

Vi säkrar dricksvattnet för framtiden

Inom de närmsta åren kommer Stenestad och Röstånga behöva vattenskyddsområden och vattenskyddszoner. De som bor inom föreslagna vattenskyddsområden bjuds in på samråd eller öppet hus och får lämna synpunkter som beaktas i processen innan länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden och vattenskyddszoner.