Perstorp

Dricksvattnet i Perstorps kommun tillverkas i två vattenverk. Grundvattnet är påverkat av rester av bekämpningsmedel, och det är en för liten mängd grundvatten i dagens vattenskyddsområde för att möta efterfrågan. Dessutom ligger området i en riskzon för olyckor på riksväg 21. Tågtrafik korsar grundvattenområdet, och centralorten samt industrier är belägna inom vattenskyddsområdet.

Naturliga utfällningar i dagens vattentäkt som järn och mangan kan renas bort, men delvis ålderstigen utrustning i vattenverken gör det svårt att möta dagens och framtida lagkrav. Utredningsarbete pågår för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen genom att utveckla det ena vattenverket samt hitta grundvatten som kräver så lite behandling som möjligt för att producera dricksvatten inom ett nytt vattenskyddsområde.